اخبار برگزیده

مدیریت خرید و فروش الکترونیک

 

 

 

 

رهبري و مديريت الکترونيک


فناوري اطلاعات و به‌ خصوص اينترنت، فضايب و کار و بازار محصولات و خدمات را دگرگون ساخته است. بنابراين بسياري از سازمانها و شرکتها براي اينکه بتوانند در محيط رقابتي جهاني فعاليت کنند، به استفاده از ابزارها و روشهاي الکترونيک از جملهب و کار الکترونيک روي آورده اند.

مقدمه


طبق نظر بسياري از اقتصاددانان، متخصصان و آينده نگرها در سالهاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته که جهان را وارد "عصر اطلاعات" ساخته و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يکي از ابعاد اين تحول، تغييرات عميقي است که در فناوري اطلاعات به وجود آمده است.مومني، 1381 چشم‌انداز جهان با بهره گيري فناوري اطلاعات بسيار متفاوت اززندگي امروز ماست. فرزنداني که درقرن آينده متولد خواهند شد شهروندان جامعه اطلاعاتي ناميده مي شوند؛ جامعه اي که درآن زندگي اقتصادي و اجتماعي افراد جامعه شديدا تحت تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات است و در محيط کار، منزل و هنگام تفريح با زندگي مردم عجين شده است. کيفيت زندگي انسانها تحت تاثير زيرساختهاي ارتباطي با ظرفيت بالا و پر سرعت در تمام جهان براي انتقال نوشته ها، صدا، اسناد، تصاوير، طرحها و... دائما ارتقا مي يابد و اطلاعات افراد را در تمام ابعاد تحت تاثير خود قرار مي دهد. ‌ساموئلسون و واريان، 2002


اصطلاحاتي همچون تجارت الکترونيکي، دولت الکترونيکي، آموزش الکترونيکي، جامعه الکترونيکي و... به گوش عموم مردم آشنا هستند و چنين به نظر مي رسد که فناوري اطلاعات يکي از ابزارهايي است که با جذب و به‌کارگيري صحيح، دقيق و سريع آن مي توان در عرصه پر رقابت امروز پيروز شد. در عصر فناوري اطلاعات، سازمانها به سازمانهاي الکترونيک تبديل شده اند وکارکنان خارج از فضاهاي فيزيکي به فعاليت مشغولند. علاوه بر اين تغييرات فناوري و نيروي بي حد و مرز اينترنت باعث شده است که مشتريان بيش از گذشته به سازمان نزديک شوند. به گفته يکي از مديران مايکروسافت" هر زمان احساس شکست کرديد از مشتريان خود سئوال کنيد و از همکاري و مساعدت آنها در پيشبرد اهداف سازمان کمک بگيريد." با اين اوصاف محيط جديد فرصتي تازه براي عملي مهارتهاي مديريتي است. اما سئوال اين است که کليد موفقيت چيست؟برک،2004

رهبري و مديريت الکترونيک

جهان الکترونيک نيازمند فصل مشترک ميان انسانها و فناوري است و کليد دستيابي به نتايج موفقيت آميز به مديريت تحول گرايي بستگي دارد که سازمان، کارکنان و تجارت الکترونيک را به خوبي هدايت کند. تاکيد بر کارآفريني، توجه ويژه به خلاقيت و نوآوري، هدايت و رهبري مبتني بر اصول فني، فرهنگ سازي موثر و توسعه مهارتهاي ارتباطي از عمده ترين ویژگيهاي عصر دات کام است؛ عصري که به شدت حوزه مديريت و رهبري را چالش برانگيز ساخته است رافوني، 2001 به اعتقاد سگال " 90 درصد مشکلات شرکتها در فعاليتهاي آنلاين ناشي از مديريت است نه فناوري. تلفيق نظام مديريتي و نظام فناوري مستلزم داشتن رابطه همه جانبه با مشتري، کارکنان و سازمان است. تخمين زده مي شود تا سال 2013 هر يازده ساعت يکبار، اطلاعات دوبرابر شود. به اين سرعت تغيير، افزايش رقابت و تغيير سليقه و ذائقه مشتري نيز بايد اضافه شود. بنابراين در صورت عدم مديريت درست، از دست يک مشتري به قدري سريع اتفاق مي افتد که مي توان آن را به کليک بر موس کامپيوتر تشبيه کرد. برک، 2004


مديريت الکترونيک چيزي بيش از يک تلاش گروهي يا اجتماعي براي تحقق اهداف سازمان است و در واقع به اين موضوع اشاره مي کند که چگونه مديريت در پرتو اقتصاد شبکه اي و تجارت الکترونيک تکامل مي‌يابد. نسل الکترونيک، صداي غالب قرن 21 است و مديريت الکترونيک به منزله پلي است که اين افراد را در جهت عملکرد بهتر ياري مي رساند. رهبري الکترونيک در دنياي شبکه، 2000


در مديريت الکترونيک اگرچه نقشها تغيير عمده اي مي يابند، اما بسياري از مهارتهاي اصلي مديران همان مهارتهاي متداول و سنتي است. سازماندهي ساز و کار، نظارت، انگيزش، تيم سازي، تضمين کيفيت، رفع نواقص، رسيدگي، نظام مند امور و اقدام در جهت بهبود اوضاع. تفاوت در فرآيند تعامل با کارکنان، کار و مشتريان واقع مي شود.


افرادي که ريشه در کارکردهاي سنتي دارند غالبا معتقدند که مديران بايستي همواره در دسترس و دم دست باشند تا با مسائل سازمان و کارکنان دست و پنجه نرم کنند. اين مورد مي تواند در کارهاي معيني که راارهاي فيزيکي و يدي مي طلبد مصداق داشته باشد، اما براي بسياري از وظايف مديريتي در محيط کاري الکترونيک پايبندي به يک مکان ثابت، کارآمد نيست.


در رهبري و مديريت الکترونيک، خصوصيات خاص مديران در ايجاد سازگاري، رشد سريع و مهارت نوآوري بسيار حائز اهميت است. عصر اينترنت نياز به تغيير مهارت هاي مديران و نحوه يادگيري آنان ايجاد کرده است. به منظور يکپارچه سازي مديريت و فناوري، لازم است تکنولوژي با تمام سيستمهاي سازماني هماهنگ شود. در چنين فضايي از مديران الکترونيک انتظار مي رود که:


مرکز توجه و کانون تمرکز تجارت خود را به روشني مشخص سازند. مديران الکترونيک موفق در جهت ايجاد الگويي گام برمي دارند که بتوان به واسطه آن، ايده ها را به درآمد و سود تبديل کرد. آنها بايد استراتژي منسجمي را ترسيم نمايند که تمام بخشها و اهداف شرکت را يکپارچه سازد. در شرايط عصر حاضر، کانون توجه تجارت الکترونيک بيشتر بر مشتري و ارتباط با او متمرکز است تا بر توليدات و فرآيندهاي دروني سازمان. در نتيجه مديران بايد در اتخاذ تصميمات، شجاعت زيادي نشان دهند و به منظور بقا و رشد شرکت در صورت لزوم تغييرات لازم را به سرعت اعمال نمايند.


در جهت جذب و حفظ کارکنان با استعداد تلاش نمايند. تجارت الکترونيک درصدد جذب، استفاده و حفظ نيروي کار کمتر اما بهتر و مناسبتر است، لذا مديران بايد برنامه هايي را در جهت تکريم کارکنان، شناسايي استعدادها و مهارتها و برآورده ساختن انتظارات آنها اعمال نمايند. فرهنگ کاري مناسب در جهت عملکرد بهتر را تقويت نمايند. فرهنگ کار الکترونيک بايد منجر به بهبود عملکرد سازماني و ايجاد مزيت رقابتي شود. همکاري، کار گروهي و ارزشها و هنجارهاي مشترک در موفقيت تجارت الکترونيک بسيار اهميت دارد.
سازماني شبکه اي و هوشمند ايجاد نمايند. مديران الکترونيک بايد اتحاد و ادغام خارجي را ترويج و تصميم گيري را توزيع نمايند. علاوه بر اين در فضايي تعاملي از ابداعات و فرصتهاي بازار، مشتريان و کارکنان استفاده کنند. 
توسعه و توزيع دانش را ترويج و يادگيري سازماني را تشويق کنند. مديران الکترونيک بايد به منظور دستيابي به فرصتهاي بازار؛ ابتکار، خلاقيت و يادگيري را مورد تشويق قرار دهند و فضاي لازم براي توسعه مهارتهاي آموزش و رشد و بالندگي کارکنان را فراهم سازند. والکر، 2000 

 

شرايط لازم براي مديريت الکترونيک


هر مدير خوبي مي تواند يک مدير الکترونيکي خوب نيز باشد. البته براي تبديل شدن به يک مدير الکترونيکي موفق شرايط و ويژگيهاي لازم است که در زير به ده مورد از بهترين اين شرايط اشاره مي شود:

1 سرعت: در جهان امروز، سريع بودن بسيار مهم تر از بزرگ بودن شده است. کوتاه شدن دوره عمر محصولات و خدمات، رشد سريع بازارها، تغييرات فزاينده تکنولوژي، تغييرات روز افزون انتظارات و سليقه مشتريان و مصرف کنندگان و .... منجر به کوتاه شدن تاريخ مصرف تصميمات مديران شده است. براي افزايش سرعت تصميم گيري، لازم است از تکنولوژي مبتني بر اينترنت کمک بگيريد. فراموش نکنيد که بوروکراسي قاتل سرعت تصميم گيري شماست، آن‌را کنترل و مهار کنيد.

2 کارکنان خوب: منابع انساني مهم ترين ورودي هاي سازمان هستند. سازمانهاي امروزي به نيروهاي کمتر اما با کيفيت تر نيازمندند. کارکناني با استعداد، مهارتها و نگرشهاي تازه در خصوص کار در خانه نياز مديران امروز است. لازم است شرکتها در روشهاي استخدام و گزينش خود براي جذب کارکنان دانشي تجديد نظر نمايند. همچنين بايد روشهاي ارزيابي عملکرد نيز مورد بازنگري قرار گيرد.

3 صداقت: درب و کار الکترونيکي به شرکاء تامين کنندگان و حتي مشتريان اجازه داده مي شود به برخي از اطلاعات و پايگاههاي اطلاعاتي آن لاين شرکت دسترسي يابند. اين امر مستلزم اعتماد و اطمينان است. صداقت، اساس موفقيت و استراتژي کليدي جذب مشتري است.

4 مهارتهاي همکاري: اينترنت فرصتهاي جديدي را براي همکاري در اختيار تيم ها و شرکتها قرار مي دهد. همکاري با مشتريان، تامين کنندگان وعرضه کنندگان مواد اوليه، شرکاء و رقباي تجاري علي‌رغم بعد مکان و زمان از طريق اينترنت امکان پذير مي‌شود. يک مدير الکترونيکي بايد با مزاياي همکاري و مشارکت آشنا بوده و با استفاده از برون‌سپاري، ارزش افروده محصولات و خدمات خود را افزايش دهد.

5 نظم و انضباط: اينترنت چيزي جز فرآيند‌ها، پروتکل ها و برنامه هاي استاندارد منظم نيست. شرکتها بايد وب سايت خود را به گونه اي طراحي کنند که موجب سردرگمي و گيجي مشتريان نشود. مدير الکترونيکي نيز بايد کليه مراحل ارتباط با مشتري را بر اساس اصول منظمي سازماندهي کند تا حداکثر بهره وريب شود.

6 ارتباطات قوي: با توجه به سرعت تغييرات و پيچيدگي محيط رقابتي، استراتژي‌هاي ارتباطي يکي از مهم ترين استراتژي هاي هر سازماني است. ارتباطات نمي تواند در داخل سازمان يا حتي در چارچوب مرزهاي يک کشور محدود باشد. مدير الکترونيکي بايد در برقراري ارتباط اصولي و قوي با کليه مشتريان، تامين کنندگان و ساير شرکتهاي ديگر نهايت دقت و توجه را مبذول کند.

7 مهارتهاي مديريت محتوا: اساس و شالوده وب سايت تمام شرکت هاي الکترونيکي اطلاعات است. متاسفانه بسياري از مديران، مديريت سايت تجاري را نمي دانند و يا نمي توانند يک سايت را به خوبي طراحي و اداره نمايند.

8 تمرکز بر مشتري: در دنياي رقابتي امروز فرصتهاي جديدي براي عميق تر ارتباطات شرکتها با مشتريان ايجاد شده است. تغيير نگرش مديران از استخدام به نگهداري بالندگي کارکنان ، از توليد محوري به ارایه خدمات و از بازار انبوه به بازارهاي سفارشي و منحصر به‌فرد گوياي اين مطلب است. مدير الکترونيکي بايد بيش از توجه به محصول و مديريت فرآيند، بر مشتري تمرکز نمايد و اين مساله جز با تقويت کانالهاي ارتباطي و بهبود استراتژي‌هاي اطلاعاتي، امکان پذير نيست.

9 مديريت دانش: انقلاب ارتباطات، اهميت مديريت دانش را افزايش داده است. توسعه پايگاههاي داده و گسترش اينترنت به شرکتها اين امکان را داده تا بتوانند جهاني فعاليت کنند. اما فعاليت جهاني نياز به کارکنان دانشي دارد که پيچيدگي و حساسيتهاي بيشتري را براي مديريت و رهبري مي طلبد.

10 رهبري: بسياري از مديران بخصوص در اروپا و آسيا، نحوه استفاده از اينترنت را نياموخته اند، در حالي‌که درب و کار الکترونيکي مقدار زيادي از وقت مدير صرف ارتباط از طريق پست الکترونيکي، برقراري ارتباطات آنلاين، به روز نگهداشتن وب سايت و .... مي شود. رهبري الکترونيک با شکلهاي ديگر رهبري اثر بخش تفاوت ندارد، جز اينکه به دليل ماهيت رقابتي محيط الکترونيک سازمانها و مشتريان الکترونيک، لازم است سطح بالايي از رهبري تحول گرا اعمال شود. داشتــن نگرش رهبري تحول‌گرا به مدير الکتــرونيکي کمک مي‌کند برترس خود از مــواجهه با محيط الکترونيکي غلبه کرده و با سرعت خـود را با تغييرات رقابتي هماهنگ سازد. کارکنان اکونوميست، 2000

نتيجه گيري


مديريت نوعي هنر است که در جهان متلاطم و رقابتي امروز، نقش و جايگاه آن اهميت بيشتري مي يابد. چالشهاي جهان الکترونيک به قدري پيچيده و بديع هستند که بدون جهش استراتژيک تمام افراد و عناصر سازمان، امکان مقابله و رويارويي با آنها وجود ندارد. در دنياي متلاطم کنوني سازمانهايي که قادرند به‌طور سريع و موثر از فناوري استفاده کرده و الگوهاي جديد موجود در اطلاعات مشتريان، رقبا و کارکنان را تشخيص دهند، داراي مزيت رقابتي مي‌شوند. در اين بين مديريت الکترونيک و فرآيند ادارهب و کارهاي ديجيتال نيازمند تامل و تعمق ويژه اي است. هر مدير خوبي مي تواند يک مدير الکترونيکي خوب نيز باشد. در مديريت الکترونيک اگرچه نقشها تغيير عمده اي مي يابند اما بسياري از مهارتهاي اصلي مديران همان مهارتهاي متداول و سنتي است و تفاوت تنها در فرآيند تعامل با کارکنان، کار و مشتريان واقع مي شود.
 

 

منابع و ماخذ:


1Being an emanager 2006http://www.flexibility.com
2 Burke, Robert2004 Eleadership, http://www.metafuture.org/articlesbycolleagues/
3 Economist staff November 2000How to be an emanager, http://www.cfo.com
4 Eleadership in the world of the webaugust 2000 Human Resource Management news, vol 50, Issue 16
5 Emanagement:A critical success factor for ebusiness march 2006 http://emergingtech.ittoolbox.com/pub/EManagement.pdf
6 Raffoni, Melissa2001Rethinking Eleadership, http://hbswk.hbs.edu/pubitem.jhtml?
7 Samuelson, Pamela;Varian, Hal R2002The new economy and information technology, http://www.sims.berkeley.edu/~hal.
8 Walker, James W2000 Perspectives Eleadership?Human Resource planning, vol23, no 1


9 هوشنگ مومني 1381 مديريت فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات، مرکز نشر دانشگاهي، چاپ اول

منبع: SYSTEM.parsiblog.com

 

 

منبع : مقاله "رهبري و مديريت الکترونيک " برگرفته از سایت http://www.hamandishi.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leadership and electronic management

 


Information technology and the Internet, business environment and market products and services have changed. So many organizations and companies to be able to work in a global competitive environment, the use of tools and methods have electronic mail including business.

 

Introduction

 


According to many economists, experts and futurists similar revolution Industrial Revolution occurred in recent years the world has entered the "information age" and many other areas of economic, social and cultural human life has undergone a profound transformation. One of the aspects of this development, there have been profound changes in information technology. Momeni, 1381 outlook for the world enjoying life 's information technology today is very different. Children who will be born in the next century citizens called information society; a society in which economic and social life of the community is strongly influenced by information and communication technology in the workplace, at home and during leisure life incorporated. Samuelson and Varian, 2002

 


won today's competitive market. In the age of information technology, electronics have become employees of organizations to organizations outside of physical spaces are active. Besides changing technology and the boundless power of the Internet has led to the organization's clients over the last close. A Microsoft executive said "Every time you feel down, you ask your customers and organization goals of the cooperation and assistance they get help." Yet the new environment with a new opportunity to implement the skills management. But the question that the key to success? Burke, 2004

 

Leadership and electronic management

 

Emphasis on entrepreneurship, paying special attention to creativity and innovation, guidance and technical PrincipleCentered Leadership, culture and effective communication skills is one of the main features of the dotcom era, an era that is highly challenging field of management and leadership Rafvny , 2001, Segal believes that "90% of companies in the online activities of management, not technology problems. integrating management system and technology system requires a comprehensive relationship with customers, employees and the organization. it is estimated that by 2013 every eleven hours once the information is doubled. in this speed change, increasing competition and changing customer preferences should be added. therefore, in the absence of proper management, the loss of a customer happens so fast that it can be clicking on the ogy of a computer mouse. Burke, 2004

 


Electronic generation, the dominant voice of the 21st century and the electronic management as a bridge that helps these people in order to better performance. Eleadership in the Networked World, 2000

 


The electronic management roles although major changes are coming, but many of the skills of the managers of conventional and traditional skills. Organized mechanism, supervision, motivation, team building, quality assurance, deficiencies, consideration, and action to improve the situation of affairs. The difference in the process of engagement with employees, and customers are located.

 


This can be in physical and iodine solutions requires certain things to be true, but for many of the management tasks in an electronic work environment adhere to a fixed location, it is not efficient.

 


Leadership and electronic management, managers in establishing the specific characteristics of adaptability, rapid growth and innovation skills is very important. Internet age requires a change management skills and learning how they have created. To integration of management and technology necessary technology to be coordinated with all organizational systems. In this environment of electronic managers are expected to:

 


Center of attention and focus of your business are clear. A successful managers are moving to create a model that can be caused by it, turned the ideas into revenue and profit. They must draw coherent strategy to integrate all sectors and company goals. In the present era, the focus of ecommerce focuses more on the customer and his relationship to the products and processes within the organization. As a result, managers should make decisions, show great courage and if necessary to the survival and growth of the company to immediately apply the necessary changes.

 


In their efforts to attract and retain talented staff. Ecommerce seeks to attract, use and maintain less labor but better and better, so managers must respect employees' programs in order to identify talents and skills and apply them to meet expectations. Good working culture in order to better enforce the guidelines. Culture Inquiry must be to improve organizational performance and create competitive advantage. Cooperation, teamwork and shared values ​​and norms are very important in the success of electronic commerce.
Intelligent enterprise network and create. Inquiry must promote unity and integration of foreign managers and decision distribute. In addition, an interactive space of innovation and market opportunities, customers and employees to use.
Development and distribution of knowledge to promote and encourage organizational learning. Electronic administrators to access market opportunities, initiative, creativity and encourage learning and development space for growth and development of staff skills and provide training. Walker, 2000

 

 

 

Requirements for Electronic Records Management

 


Every good leader can be a manager's letter is good. Of course, to become a successful manager of a letter under the conditions and criteria that are pointed out to ten of the best of these conditions:

 

1. Speed: In today's world, fast is more important than being big. Shortening life cycle of products and services, rapidly growing market, increasing technology changes, changes in customers' tastes and the increasing expectations of consumers and lead to shorten shelf management decisions are ..... To increase the speed of decisionmaking, it is necessary to take the help of internetbased technology. Do not forget the bureaucracy killer speed your decision making, control it and harness.

 

2. good staff human resources are the most important inputs. Today's Organization forces need fewer but better quality. Staff talents, skills and attitudes required of managers today is just about work at home. Companies need to attract knowledge workers in hiring practices and change their selection. It should also be revised performance evaluation methods.

 

3. Honesty: Business in letter to partners, suppliers and even customers will be allowed to access some information and databases online now. This requires trust and reliability. Honesty is the basis of success and a key strategy to attract customers.

 

4. cooperative skills: Internet, new opportunities for cooperation in teams and company puts. Cooperation with customers, suppliers, supply of raw materials, competitors, business partners and even space and time through the Internet possible. An executive letter should be familiar with the benefits of collaboration and partnership, and the use of outsourcing, value is added at their products and services increases.

 

5 discipline: the Internet is nothing but the processes, protocols and standards programs is not regular. Companies should design your website in such a way that customers are not confused. Director of the letter should be neatly organized all stages of customer relationship based on the principles of maximum efficiency to be obtained.

 

6. Strong ties: the rapidly changing and complex competitive environment, communication strategies, one of the most important strategies of any organization. Communications can not be inside the organization or even within the borders of a country is limited. Director of the letter should be principled and strong relationship with all customers, suppliers and other companies to pay attention to the other end.

 

7. Content management skills: the foundations Web site electronics companies information. Unfortunately, many managers do not know or can not manage your business site is well designed a website and run them.

 

8. Focus on the customer: in today's competitive world of new opportunities to deepen the company's relationships with customers. Director of the letter should be over due to product and process management, customer focus, and this information unless the communication channels and improve strategies is not possible.

 

9. Knowledge management: communications revolution has increased the importance of knowledge management. Database development and spread of the Internet has allowed companies worldwide to take action. But global activity requiring employees more knowledge and sensitivity to the complex needs of management and leadership.

 

10 Leadership: Many managers, particularly in Europe and Asia, have not learned how to use the Internet, whereas in ebusiness managers spend a lot of time communicating via email, online communication, updating the website and .... it is possible. Eleadership with other forms of effective leadership is no difference, except that due to the competitive nature of the electronic environment organizations and consumer electronics, it is necessary to apply a high level of transformational leadership. Having transformational leadership approach to management letter will help to overcome the fear of exposure to the electronic environment at your own pace with changes harmonize competitive. Staff Economist, 2000

 

conclusion

 


Management is an art form in the world of turbulent and competitive, its role becomes more significant. A global challenges that no jumps are so complicated and innovative strategic element of all individuals and organizations, there is no possibility of coping and dealing with them. In the current turbulent world, organizations are able to quickly and effectively in the information technology used and new models of customers, competitors and employees recognize, a competitive advantage. Meanwhile, the Electronic Management and Business Administration digital process needs to reflect upon special. Every good leader can be a manager's letter is good.
 

 

 

 

Sources and references:

 


1Being an emanager 2006 http://www.flexibility.com
2 Burke, Robert 2004 Eleadership, http://www.metafuture.org/articlesbycolleagues/
3 Economist staff November 2000 How to be an emanager, http://www.cfo.com
4 Eleadership in the world of the web august 2000 Human Resource Management news, vol 50, Issue 16
5 Emanagement: A critical success factor for ebusiness march 2006 http://emergingtech.ittoolbox.com/pub/EManagement.pdf
6 Raffoni, Melissa 2001 Rethinking Eleadership, http://hbswk.hbs.edu/pubitem.jhtml?
7 Samuelson, Pamela; Varian, Hal R 2002 The new economy and information technology, http://www.sims.berkeley.edu/~hal.
8 Walker, James W 2000 Perspectives Eleadership? Human Resource planning, vol23, no 1

 


9 Hvshng believers 1381 Management of information and communication technologies, center of academic publishing, printing

 

Source: SYSTEM.parsiblog.com

 

 

 

 

 

 

Source: article "Leadership and electronic management" which was designed according to the site http://www.hamandishi.net

 

 


مدیریت خرید و فروش الکترونیک

مدیریت خرید و فروش الکترونیک

مدیریت خرید و فروش الکترونیک

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها